2011年12月11日星期日

Kata Nama Am

Kata Nama Am
1)     Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda, dan sebagainya.
Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut
sesuatu secara am atau umum.
manusia
ayah, ,perempuan kerani, polis, guru, doktor, askar dll
binatang
ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll
tumbuh- tumbuhan
pokok, betik, rumput, lalang dll
benda
pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll
tempat
pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

2)     Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:
(a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat
.

3)     (b) abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.

4)     Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan.

5)     Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:

buai - buaian
tua - ketua
raja - kerajaan
tahu - pengetahuan

6)     Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.
Contoh:
Dia sedang menjinakkan seekor gajah.
Pada akhir ayat
Gajah itu berbadan besar.
Pada awal ayat

0 评论:

发表评论